Belt Press Machine เครื่องรีดตะกอน

Last updated: Jan 9, 2017  |  716 จำนวนผู้เข้าชม  |  Products

เครื่องรีดตะกอนใช้ในการรีดตะกอนแบบต่อเนื่องในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเครื่อง มือที่ใช้ในการรีดน้ำออกจากตะกอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการตะกอน อีกทั้งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาคุ้มค่ากับการลงทุน เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเนื้อที่จำกัด ความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่ 16 % - 50 %ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า

ลักษณะการใช้งาน : ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม , บ่อน้ำหรือสระที่ต้องการนำตะกอนมาใช้งาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com