Loading... Please wait...

Our Newsletter


Project

เครื่องรีดตะกอน Belt Press โครงการ ซี.พี.

_Belt_Press_โครงการ_ซี.พ๊._aaa.JPG


เครื่องรีดตะกอน ขนาด 2.5 เมตร โครงการ โรงฟอกหนัง

_ขนาด_2.5_เมตร_โครงการ_โรงฟอกหนัง_xxx.JPG


งานปรับปรุงเครื่องรีดตะกอน โครงการ เมืองทองธานี

_โครงการ_เมืองทองธานี_sss.JPG


เครื่องรีดตะกอน โรงงานแปรรูปสัปรด
เครื่องรีดตะกอน สำหรับรีดเนื้อสัปรด

_สำหรับรีดเนื้อสัปรด_bbb.JPG

เนื้อสัปรดก่อนเข้าเครื่องรีดตะกอน

_vvv.JPG

ตะกอนเนื้อสัปรดหลังผ่านการรีด

__mm.JPG